• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ovlašteni Mercedes-Benz i Smart servis

U skladu sa visoko postavljnim standardima Mercedes-Benz servisa, uz konstantna ulaganja u edukaciju kadra u organizaciji Mercedes-Benza i nove specijalne dijagnostičke alate, servis Autokuće Vrdoljak je vaš pravi odabir za održavanje i servisiranje svih tipova i modela Mercedes-Benz i Smart vozila.


Naruči se na servis